Onafhankelijk en inspirerend magazine op papier en iPad

MacFan

MacFan is een tweemaandelijkse uitgave van Void Media

Abonnee administratie:
Postbus 612
3440 AP Woerden
Nederland
Telefoon: +31 (0)348 431 393
Email: administratie@macfan.nl

Uitgeverij en advertenties:
Jan Evertsenplaats 10a
3012 HN Rotterdam
Telefoon: +31 (0) 10 820 87 61

Ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 9037389


HOOFDREDACTEUR

Ferry Piekart

MARKETING & SALES
Peter de Visser, tel +31 (0)6 50433790

ABONNEMENTEN
Kees Slagter
Abonnementen kunnen elk nummer ingaan en worden automatisch verlengd. Opzeggingen moeten twee maanden vóór het verstrijken van het abonnementsjaar schriftelijk ingediend worden. Wij sturen u altijd een bevestiging. Voor automatische verlengingen die na 1 december 2011 zijn ingegaan, geldt dat u ze tussentijds op kunt zeggen. U ontvangt MacFan dan nog drie maanden (twee nummers). Het eventueel nog resterende gedeelte van uw abonnementsgeld krijgt u teruggestort.
Klik hier om online een abonnement af te sluiten

VERSPREIDING NEDERLAND
Betapress (Gilze), telefoon +31 (0)161 45 78 00

VERSPREIDING BELGIË
AMP/PVD (Brussel), telefoon +32 (0)2 525 14 11

COPYRIGHT
Het copyright op alle artikelen en informatie in zowel het blad MacFan als deze site berust bij Void Media. Niets uit deze uitgaven mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISSN 1383-2271


Covers

  • MacFan 118 cover

Contact

Zijn er vragen of wilt u reageren?
U kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0)348 - 43 13 93. Uiteraard kunt u ons ook een e-mail sturen.

InstagramTweets