MacFan

MacFan is een tweemaandelijkse uitgave die wordt verspreid in Nederland en België.

Abonnee administratie
Kees Slagter
Postbus 612 | 3440 AP Woerden | Nederland
Telefoon: +31 (0)348 431 393
Email: lezersservice@macfan.nl

Uitgever
Void Media
Telefoon: +31 (0)10 820 87 61
E-mail: info@voidmedia.nl
KvK-nummer 9037389


Hoofdredacteur

Ferry Piekart

Advertenties, marketing & sales
Peter de Visser
E-mail: peter@macfan.nl
Telefoon: +31 (0)6 50433790

Abonnementen
Abonnementen kunnen elk nummer ingaan en worden automatisch verlengd. Opzeggingen moeten twee maanden vóór het verstrijken van het abonnementsjaar in ons bezit zijn. Wij sturen u altijd een bevestiging.
Klik hier om online een abonnement af te sluiten

Copyright
Het copyright op alle artikelen en informatie in zowel het blad MacFan als deze site berust bij Void Media. Niets uit deze uitgaven mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISSN 1383-2271