MacFan

MacFan is een tweemaandelijkse uitgave die wordt verspreid in Nederland en België

Abonnee administratie
Kees Slagter
Postbus 612 / 3440 AP Woerden / Nederland
Telefoon: +31 (0)348 431 393
Email: administratie@macfan.nl

Uitgever
Void Media
Telefoon: +31 (0)10 820 87 61
Email: info@voidmedia.nl
KvK 9037389

Hoofdredacteur
Ferry Piekart

Advertenties, marketing & sales
Peter de Visser

Email: peter@macfan.nl

Abonnementen
Abonnementen kunnen elk nummer ingaan en worden automatisch verlengd. Opzeggingen moeten twee maanden vóór het verstrijken van de abonnementsperiode in ons bezit zijn. Wij sturen u altijd een bevestiging.
Klik hier om online een abonnement af te sluiten.

Copyright
Het copyright op alle artikelen en informatie in zowel het blad MacFan als deze site berust bij Void Media. Niets uit deze uitgaven mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISSN 1383-2271